•  hiephib@gmail.com
  •  0974.080.227
  • Thiết kế web Hải Phòng giá rẻ - Bảo hành vĩnh viễn - Dịch vụ uy tín hàng đầu Hải Phòng

Gọi ngay hotline: 0974.080.227 - hoặc gửi email qua : hiephib@gmail.com
Bạn sẽ có được thông tin nhanh nhất về các bước thiết kế web, chi phí hàng năm cũng như những ưu đãi về giá, thủ tục và những gì cần phải chuẩn bị trước khi thiết kế web.

Tìm kiếm

Như hướng dẫn trước mình đã hướng dẫn các bạn cách làm tăng tốc độ website trong bài viết : Cách tăng tốc độ cho website của bạn đạt điểm cao trên google PageSpeed Insights

Lần này mình sẽ Hướng dẫn thêm cách tăng tốc khi check website với PageSpeed Insights

Khi bạn check website của bạn với PageSpeed Insights điểm số chỉ dưới 65 điểm (Dưới điểm tiêu chuẩn google khuyến cáo) Và nếu điểm này cao sẽ giúp bạn lên top google tốt hơn rất nhiều.

Và nếu bạn thấy thông báo :

"Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content

Your page has (con số bị chặn trong script) blocking script resources and 5 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page."

tăng tốc load website trên google

Bạn hãy copy đoạn code sau vào trước thẻ đóng </body> của website sẽ giúp bạn có tốc độ load trang tốt hơn.

Code:

<script type="text/javascript">
function downloadJSAtOnload() {
var element = document.createElement("script");
element.src = "defer.js";
document.body.appendChild(element);
}
if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", downloadJSAtOnload, false);
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", downloadJSAtOnload);
else window.onload = downloadJSAtOnload;
</script>

 Hàm javascript này giúp bạn chỉ load những javascript hay jquery cần thiết cho website mà thôi, chữ không load những biến hay hàm thừa trong website của bạn.

Hướng dẫn tăng tốc website trên PageSpeed Insights của google